Huisregels – Twisted Tales/Fear the Shadows

Door het betreden van het evenemententerrein of door het kopen van een kaartje ga je automatisch akkoord met onze huisregels. De organisatie behoudt zich het recht om de huisregels te wijzigen. Overtreding van de huisregels kan leiden tot het weigeren van de toegang tot het evenement of tot het verwijderen van het terrein van het evenement.
In geval van twijfel of discussie ligt de beslissing bij de organisatie.

Algemeen

Het betreden van het evenement is op eigen risico. De organisatie, of de personen die hiervoor werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het evenement ondervinden. Bij diefstal moet er aangifte worden gedaan bij de politie.
Het opgestelde programma is onder voorbehoud.

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken, drugs en andere geestverruimende middelen mee te nemen naar het evenement .

Roken, eten, drinken en glaswerk zijn niet toegestaan in de spookhuizen.

Het gebruik van zaklampen, telefoons en laserpennen in de spookhuizen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken, drugs en andere geestverruimende middelen mee te nemen naar het evenement.

Respecteer Halloween Scare-acteurs. Raak ze niet aan!

Het is bezoekers niet toegestaan maskers, schmink, en kostuums te dragen bij en tijdens het evenement.

Verwijderingsbeleid

Bij ernstig wangedrag kan er worden overgegaan op verwijdering van het terrein. Onder ernstig wangedrag wordt het volgende verstaan:

  • Het plegen van een strafbaar feit
  • Waarschuwingen en aanwijzingen van het personeel worden niet opgevolgd
  • Voordringen, schuttingtaal en aanstootgevend gedrag
  • De omgeving wordt ernstig verstoort door de bezoeker
  • Hekken of andere installaties worden vernield of worden beklommen
 

Cameratoezicht

Tijdens het evenement worden opnames gemaakt. Eenieder die het evenement bezoekt stemt in bij het maken van de opnames.

Calamiteiten

In het geval van een calamiteit dienen de aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden.